Disclaimer

Vores almindelige betingelserne vedrører dine rettigheder og forpligtelser ved brug af hjemmesiden og omfatter bl.a. vigtige ansvarsfraskrivelser. Hvis du ikke er enig i betingelserne, beder vi dig om ikke at benytte hjemmesiden.

Hvis du har kommentarer eller spørgsmål, er du velkommen til at skrive til kontakt@onepointconsulting.dk.

Indhold

One Point Consulting bestræber sig på at sikre, at hjemmesidens indhold til enhver tid er korrekt og ajourført. One Point Consulting har mulighed for at ændre indholdet af hjemmesiden, herunder fjerne dele af indholdet, efter eget skøn og uden forudgående varsel. One Point Consulting garanterer ikke for, at de oplysninger, som fremgår af hjemmesiden, er korrekte eller fyldestgørende.

Ansvarsbegrænsning

Enhver brug af denne hjemmeside sker på eget ansvar og risiko. Indholdet af denne hjemmeside og al materiale på hjemmesiden stilles til rådighed som beset og uden nogen form for hverken stiltiende eller udtrykkelig garantier, herunder bl.a. for, at produkter og andet materiale fra hjemmesiden er egnet til et bestemt formål eller ikke udgør en krænkelse af tredjemands rettigheder. One Point Consulting fraskriver sig udtrykkeligt ethvert erstatningsansvar for skader, herunder såvel person- som tingskade, som opstår ved brug af hjemmesiden eller handlinger, der er beskrevet på hjemmesiden.

Oplysninger på hjemmesiden, som vedrører juridiske forhold skal betragtes som generelle oplysninger, som ikke en erstatning for egentlig juridisk bistand. Såfremt du vælger at stole på oplysninger fra hjemmesiden, sker dette på dit eget ansvar, og One Point Consulting kan ikke gøres ansvarlig for tab eller skader, herunder økonomisk tab, som følge heraf.

One Point Consulting bestræber sig på at sikre, at hjemmesiden fungerer tilfredsstillende til enhver tid, men One Point Consulting kan ikke garantere, at forbindelsen til denne hjemmeside ikke vil blive afbrudt, at den vil være sikker og uden fejl, og at disse vil blive rettet, eller at der ikke vil kunne findes vira eller andre fejl på serveren.

Brugeren må tage sine egne forholdsregler for at sikre sig mod tab eller skade. Dette omfatter bl.a. installering af nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at sikre sig mod vira og opdaterede kopier af alle data.

Immaterielle rettigheder

Alle logoer på siden tilhører One Point Consulting ApS, eller One Point Consulting har fået tilladelse til at anvende varemærket/logoet på siden.

Du er velkommen til at anvende One Point Consultings logoer og henvisning til One Point Consulting efter forudgående aftale med kontakt@onepointconsulting.dk.

Links til andre hjemmesider

One Point Consulting kan anvende links til hjemmesider. Disse links stilles til rådighed som en service til brugerne. One Point Consulting opdaterer i bredest muligt omfang eksisterende eksterne links, men One Point Consulting påtager sig ikke nogen form for ansvar for sådanne hjemmesider eller deres indhold. Links til andre hjemmesider er ikke udtryk for, at One Point Consulting godkender disse. One Point Consulting forbeholder sig ret til efter eget skøn at slette links til andre hjemmesider.