Disruption i transportbranchen

Jeg talte forleden med en god bekendt i en større logistikvirksomhed omkring disruption i transportbranchen. Snakken gik omkring visioner og udvikling, og vores konklusion faldt helt i tråd med Einsteins teori: “Vanvid er at gøre det samme igen og igen – og forvente et andet resultat”.

Plads til de skæve ideer

Der er næppe nogen, som til dagligt lever af logistik, der er uenig i, at transportbranchen er i bevægelse. Voldsom bevægelse. Disruption bruges i flæng, men lige præcis omkring logistik, så er disruption en virkelighed, der allerede er landet.

Jeg har arbejdet sammen med mange, dygtige speditører igennem årene. Disponenter og transportspecialister, som har alle gode intentioner, men bliver fanget i en hverdag på evig jagt efter optimering og opnåelse af denne måneds måltal. Her og nu profit er fyrtårnet, der viser vejen.

Der er alt for lidt tid til kreativitet og nytænkning. Danske logistikvirksomheder har den faglige kompetence, der skal til, for at udmærke sig internationalt. De har medarbejdere, som tænker selvstændigt og kan – hvis de får muligheden – finde nye veje gennem fremtidens kringlede profitveje. Men i en travl hverdag ender virksomhederne med at gøre det samme igen og igen – og undre sig over, at resultatet er uforandret.

Kampen om overlevelse

Disruption har ramt transportbranchen. Kunderne forventer mere end mange logistikvirksomheder kan levere – ikke fordi teknologien ikke findes, men fordi de alt for længe har ignoreret en udvikling, der ikke kan bremses.

A.P. Møller-koncernen har for nyligt set lyset, og meddelt offentligheden, at de alt for længe har gjort det samme. Nu vil de gøre noget nyt. De vil satse benhårdt på innovation og digitale løsninger. Med en dedikeret transport-koncern af individuelt stærke virksomheder, skal der nu satses på ny teknologi.

A.P. Møller har erkendt, at selvkørende biler og pakke-leverende droner eksisterer, og at dem, der ikke følger med, bliver efterladt. Koncernen har de økonomiske midler. Hvorvidt de har visionerne og viljen til at gøre noget andet, end det de plejer, vil blive interessant at følge.

Og lige så interessant bliver det at følge de mange andre, mindre logistikvirksomheder, som i værste fald kan se sig selv som “Swipp” efter at Danske Bank udrullede “Mobile Pay”.

Dem, der overlever, er de virksomheder, som har erkendt, at mere af det samme, ikke giver et nyt resultat.