Samarbejde optimerer forsyningskæden

Nutidens forbruger stiller krav om konstant tilgængelighed. Hvis produktet ikke er på lager, eller kan leveres inden for en kort tidsperiode, så er der sikkert en konkurrent, som sælger et tilsvarende produkt. Har du tænkt over, hvordan samarbejde optimerer forsyningskæden?

Brand-loyalitet falder i takt med et stigende udbud af sammenlignelige produkter, og den øgede tilgængelighed af produkter fra online butikker.

En måde at vinde kapløbet om forbrugeren er at sikre tilgængelighed til enhver tid – og det kræver en optimeret forsyningskæde:

Optimering af kæden

Begrebet “Supply chain” dækker alle dele af forsyningskæden fra produktion eller sourcing til endelig levering hos slutbruger. Returlogistik af fejlleverancer, reklamationer eller produkter til service er ligeledes en del af supply chain.

Virksomheders interne optimering af logistikken kræver en høj grad af samarbejde mellem salg, produktion og indkøb. Og den eksterne koordinering kræver et samarbejde mellem flere parter med egen dagsorden:

  1. En forbruger køber en liter mælk i Netto
  2. Netto afgiver ordre på mælk til Dansk Supermarked
  3. Dansk Supermarked afgiver ordre mælk til Arla
  4. Arla får leveret mælk fra landmænd

Hvis de forskellige aktører ikke samarbejder, må de hver især gætte, hvor meget de skal indkøbe og lagerføre

Samarbejde optimerer forsyningskæden

Forrester-effekten

Forrester-effekten dikterer, hvordan mindre udsving i behovet hos slutkunden kan mærkes upstream i forsyningskæden.

Forestil dig en snebold, som triller baglæns i forsyningskæden – jo længere bagud snebolden triller, jo større bliver den. Et udsving på 10% hos slutkunden kan betyde, at produktionen skal forsøges med 40-50%.

Som illustrationen ovenfor viser, er det absolut nødvendigt, at leverandører, producenter, grossister og detailhandelen samarbejder OG informationsdeler på så tidligt et tidspunkt som muligt.

Muligheder og hindringer ved integration

Det kræver en stor grad af tillid at vidensdele på tværs af en forsyningskæde med eksterne aktører.

Som produktionsvirksomhed kan man vælge at outsource hele eller dele af sin supply chain til en eller flere eksterne partnere, såkaldte 3 PL (third party logistics) eller 4PL (fourth party logistics) leverandører.

4PL ses som fremtiden inden for supply chain management, hvor en strategisk samarbejdspartner overtager styringen af processerne i forsyningskæden uanset, hvem der faktisk leverer servicen (fragten, oplagring m.v.)

Flere vidensinstitutioner og brancheorganisationer samarbejder med erhvervslivet omkring mulighederne for øget samarbejde og vidensdeling. Dansk Industri har for nyligt afsluttet projekt “Stram kæden”, og stiller nu en køreplan til rådighed for de virksomheder, som ønsker at starte eller arbejde videre med optimeringer af forsyningskæden.

4PL kan integereres i mange dele af organisationen:

Fremtidens forsyning

Der er ingen tvivl om, at transportbranchen, forsyningsbegrebet og hele markedspladsen er i kraftig udvikling.

Overlevelse i den nye virkelighed kræver, at danske virksomheder fokuserer på deres kernekompetencer, og i langt højere grad åbner op for strategisk samarbejde med andre virksomheder og andre kernekompetencer.

Fremtidsorientering og optimering af forsyningskæden er en absolut nødvendighed i en verden, hvor forbrugeren forventer omgående tilgængelighed af det ønskede produkt.